VEĽTRH EVANJELIZÁCIE “NOVÉ zBOŽÍ”

Milí priatelia,

radi by sme vás pozvali na tohtoročné stretnutie ASI-CS, ktoré bude tentoraz ešte v bližšej spolupráci s Cirkvou adventistov siedmeho dňa.

Ide o tzv. Veľtrh evanjelizácie na území Českej a Slovenskej republiky. Termín konania je 21.-23. septembra 2023 v Strážoviciach. Stretnutie nesie názov NOVÉ zBOŽÍ. Cieľom je priniesť nové podnety na evanjelizáciu a inšpiráciu k službe ľuďom.

Bohoslužba bude prenášaná on-line a bude možné sa do nej zapojiť virtuálne. Program bude koncipovaný tak, aby sa zbory alebo skupinky mohli stať súčasťou on-line prostredia.

Videopozvánka: https://youtu.be/tAstIl7nj04

 

Radi by sme pripravili s vašou pomocou Zoznam misijných, evanjelizačných, zdravotných aktivít a projektov. Môže sa jednať aj o úplne malé aktivity. Zapojiť sa môže každý, kto je misijne aktívny, alebo má nejaký zaujímavý nápad (a to aj ten, ktorý sa zatiaľ ešte nerealizoval). Nezáleží na tom, či ide o službu jednotlivca, skupiny, zborového spoločenstva či organizácie.

Ale aby sme mohli tento Zoznam vytvoriť, prosíme, aby ste svoje aktivity, službu či zaujímavé nápady napísali do Google formulára https://1url.cz/GutCt. Ak by mal niekto problémy s prihlásením alebo nemá rád e-komunikáciu, môže sa obrátiť na Jana Libotovského, ktorý je v ČSU koordinátorom misie (libotovskyjan@casd.cz, +420 731 119 257).

 

Viac informácií nájdete na stránkach:

https://www.asi-cs.cz/pro-cleny/nejblizsi-akce/veletrh-evangelizace-2023-nove-zbozi

Tešíme sa na stretnutie s vami či virtuálne, alebo osobne.