Cirkev na skale (seminár/prednášky)

Pozývame vás na prednášky/seminár Cirkev na skale, ktorý prebieha každý utorok o 18:00 budove Trnavskej univerzity na Hornopotočnej ulici.  Preberá sa kniha Skutky sv. Apoštolov. Prednášajú /seminár vedú  K. Badinský / F. Varga

Long right arrow Read More

Svätý krst 23.6.2023

V piatok 23.6.2023 sa v priestoroch zboru Trnava uskutočnil krst. „Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený.“ (Marek 16,16) Radostne vítame nové sestry a bratov: Helena Valkyová – zbor Sereď Tomáš Trojan – zbor…

Long right arrow Read More

VEĽTRH EVANJELIZÁCIE “NOVÉ zBOŽÍ”

Milí priatelia, radi by sme vás pozvali na tohtoročné stretnutie ASI-CS, ktoré bude tentoraz ešte v bližšej spolupráci s Cirkvou adventistov siedmeho dňa. Ide o tzv. Veľtrh evanjelizácie na území Českej a Slovenskej republiky. Termín…

Long right arrow Read More

Trnavský rínek

V sobotu 20.5. bude Trnavský rínek, myslite na komplikácie s parkovaním. Požehnaný deň!

Read MoreLong right arrow

Koncert a prednášky Jonathana Oriela

V piatok a v sobotu k nám zavíta brat Jonathan Oriel. Tešiť sa môžeme na bohatý program.

Long right arrow Read More

Desať dní modlitieb

Ako už tradične, aj začiatkom roku 2023 organizuje Cirkev adventistov siedmeho dňa po celom svete

Long right arrow Read More

Stretnutie diakonia

Kto je môj diakon? Čo vlastne diakonia je? Poďme spoločne zistiť čo je diakonia. Poďme o tejto téme diskutovať. Poďme sa rozprávať o tom, aký prospech prinesie fungujúca diakonia mne a môjmu zboru. Milí priatelia, pozývame…

Long right arrow Read More