Príspevky

Archív

Svadba – Vitas Galas & Renata Yusip

Dňa 07 novembra 2023 sa v modlitebni v Trnave uskutočnila svadba. Áno si povedali Vitas Galas a Rena…

Cirkev na skale (seminár/prednášky)

Pozývame vás na prednášky/seminár Cirkev na skale, ktorý prebieha každý utorok o 18:00 budove Trnavs…

Svätý krst – 29.09.2023

V piatok, dňa29.09.2023  o 18:00 sa uskutočnil v zbore Sv. krst. V sobotu bolo prijatie do zboru a p…

Privítanie do zboru – Benjamin Baroi

V sobotu 02.09.2023 sme uvítali v spoločenstve trnavské zboru Benjamina Baroi-a. Zaznelo hudobné čís…

Svätý krst 23.6.2023

V piatok 23.6.2023 sa v priestoroch zboru Trnava uskutočnil krst. „Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude…