PROGRAM KÁZANÍ na štvrtý štvrťrok 2022:

 

 

 

Priamy youtube prenos bohoslužby z Trnavy

(každú sobotu, začiatok 10:45, ak nieje uvedené inak)

 

PRIAME YOUTUBE PRENOSY Z ĎALŠÍCH ZBOROV

(Informácie o online programoch Č-S únie CASD a zo sveta)