Svätý krst - 29.09.2023

Zborové udalosti 1 októbra, 2023

V piatok, dňa29.09.2023  o 18:00 sa uskutočnil v zbore Sv. krst. V sobotu bolo prijatie do zboru a pamiatka Večere pánovej. Kázňou pri príležitosti sv. krstu slúžil br. kazateľ M. Fulier.  Témou kázne bol príbeh Nikodéma. Záznam kázne je možno pozrieť na youtube kanály CASD Trnava.

 

 

Fotky z piatkového krstu:

 

V sobotu sme sestru privítali v miestnom zbore v Trnave, kde zároveň prebehla aj pamiatka sv. večere pánovej. V sobotu sa z Božieho slova prihováral miestny kazateľ br. K. Badinský

 

Fotky z soboty:

 

Záznam  z sobotnej dopoludňajšej pobožnosti opäť nájdete na youtube kanály CASD Trnava.