V tichu noci, v pokoji svojho domova a z Božej milosti ukončila v piatok 7.1. 2011 okolo polnoci svoju životnú púť: sestra, mama, stará mama, prastará mama a sestra v Pánu Ježišovi Alžbeta Dudoková. 14. októbra 2011 by sa bola dožila 88 rokov.

„Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa bude žiť, aj keby zomrel“ Ján 11:25

V jej domácnosti sa v období 1948-1971 tiež občas konali sobotné pobožnosti.

Nech náš Boh poteší a povzbudí všetkých zarmútených, najmä najbližších, priateľov, bratov aj sestry z cirkvi adventistov. Zostávame v nádeji s vierou upriamenou na slová nášho Spasiteľa: „Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa bude žiť, aj keby zomrel“ Ján 11:25.

Pohreb sa uskutočnil dňa 11. januára 2011 od 15:00 na Evanjelickom cintoríne v Trnave. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili a prispeli tak k dôstojnej rozlúčke so zosnulou sestrou.