Privítanie do zboru - Benjamin Baroi

V sobotu 02.09.2023 sme uvítali v spoločenstve trnavské zboru Benjamina Baroi-a. Zaznelo hudobné číslo a krátky príhovor – uvítanie od miestneho kazateľa br. Karola Badinského.

 

Video záznam z uvítania: