Logo a jeho význam

Voľba cirkevného loga odráža základné hodnoty, ku ktorým sa adventisti siedmeho dňa hlásia. Základom je Biblia, Božie Slovo, ktorá je otvorená, pretože jej posolstvo musí byť nevyhnutne čítané a uvádzané do praktického života. Centrom biblického posolstva je kríž, ktorý je tiež v strede loga. Nad krížom a otvorenou Bibliou je horiaci plameň Ducha Svätého, posla pravdy.

Našou spoločnou túžbou a modlitbou je, že hoci toto logo je len veľmi jednoduchým obrazom základov adventistickej vierouky a hodnôt, môže aj tak byť zrozumiteľným symbolom adventistického posolstva tomuto svetu.