Krsty

Piatok 03.06.2022 svätý krst

V piatok 03.06.2022 o 18.00 sa v našej modlitebni uskutoční sv. krst ponorením do vodného hrobu. Po úvodnej bohoslužbe a krstnom sľube sa samotný obrad krstu bude konať v zborovej záhrade. 

Krst 26.6.2020 Martin Rakaš + Deniska Marcinková

V piatok 26. júna 2020 o 18:00h boli br. kazateľom Karolom Badinským pokrstení v bazéne modlitebnej záhrady br. Martin Rakaš a s. Deniska Marcinková. More >

13.09.2019 krst Oliver Krajčovič

V piatok 13.09.2019 o 18.00 hod. bol bratom kazateľom Jánom Grešom pokrstený br. Oliver Krajčovič. Po úvodnej bohoslužbe v našej modlitebni (ďakujeme všetkým, ktorí prispeli do programu) a krstnom sľube sa potom samotný obrad krstu odohral v záhrade, kde bol Oliver ponorený do vodného hrobu, aby vstal do novoty života s Kristom. Po blahoželaniach nasledovalo spoločné agapé z dobrôt, ktoré priniesli ochotní bratia a sestry.

Tešíme sa z nového bračeka a prajeme mu Božie požehnanie, silu, vytrvalosť a odvahu na ceste s Pánom. More >

Piatok 5.10.2018 svätý krst

V piatok 5.10.2018 o 18.00 sa v našej modlitebni uskutočnil sv. krst ponorením do vodného hrobu. Po úvodnej bohoslužbe a krstnom sľube sa samotný obrad krstu konal v zborovej záhrade. Kázal i krstil br. kaz. Ján Greš. Krstenci:

  • Editka S., ktorá bude patriť do zboru Sereď, a
  • Mário Ď., ktorý bude patriť do zboru Piešťany.

.

Foto: D. Dubovský

Fotogaléria zo svätého krstu + slávn. soboty 18.-09.09.2015

Slávnostnú atmosféru svätého krstu si môžete pripomenúť prehliadnutím dlhoočakávanej rozsiahlej fotogalérie, ktorú nájdete po kliknutí na tento odkaz

Foto: D. a B. Dubovskí

Slávnostná sobota po krste – 19.09.2015

Sobota dňa 19.09.2015 sa niesla v slávnostnej atmosfére a bola vlastne pokračovaním obradu sv. krstu, ktorý sa uskutočnil v predchádzajúci piatok.

Okrem bratov a sestier z Trnavy, Piešťan, Serede a Vaďoviec sme v našom strede privítali aj bratov kazateľov M. Pavlíka, predsedu Čsl. únie, nášho zborového kazateľa S. Ondruška, pomocného kazateľa M. Homišina a bývalého kazateľa P. Baráta. More >

Svätý krst – 18.09.2015

Slávnostná bohoslužba pri príležitosti sv. krstu sa začala v piatok 18.09.2015 o 18,00 hod. V slávnostne vyzdobenej modlitebni sa zišli bratia a sestry z Trnavy, Piešťan, Serede a Vrábel, svojou návštevou nás potešil aj br. kaz. M. Pavlík, predseda Čsl. únie CASD,  a P. Barát. Krstili sa:

  • G. Bunčeková, K. Kabová , Z. a M. Krajčovičoví (zbor Trnava),
  • N. Šandorová, M. Oslanský, A. Duran (skupina Piešťany),
  • Ľ. Peško (skupina Sereď). More >

27.6.2015 – rozlúčka s br. P. Barátom, znovuprijatie podaním ruky

Sobota 28.6.2015 bola v našom trnavskom zbore slávnostná z viacerých dôvodov:

  • slávili sme pamiatku večere Pánovej,
  • rozlúčili sme sa s br. kaz. Paľkom Barátom,
  • znovu sme prijali ses. M. Oslanskú,
  • spoločné posedenie.

More >

Svätý krst 25.04.2014

 

Krst sa uskutočnil v piatok 25. 4. 2014 v priestoroch nitrianskeho hotela River. Krstila sa Erika Fuleová.

Úvodnú pobožnosť o 15,00 hod. s kázaním doplnili  piesne, dve básne a krstný sľub (vyznanie viery). Potom sme sa z priestorov nitrianskej skupiny CASD na kalvínskej fare presunuli do hotela River, kde bol od 16:00 na hodinku prenajatý detský bazén. Obrad krstu vykonal brat kazateľ Samuel Ondrušek. More >

Privítanie pokrstených v cirkvi 20.7.2013

Slávnostnú bohoslužbu uvádzal starší zboru br. Daniel Dubovský.

Po zaspievaní úvodnej piesne „Ja viem, Pán je záchrancom mojím“ a piesni Slamkovcov „Z kríža len prýšti pomoc stála, on tu v svete neistom prepevná je skala“ zaznela báseň v podaní s. V. Kovalčíkovej a hudobné číslo Z. Marcinkovej (klavír) a J. Kabu (violončelo).

Nasledovalo oficiálne privítanie novopokrstených v cirkvi, ktoré viedol br. kaz. Samuel Ondrušek. Naši noví bratia a sestry Dominika Fajnorová, Miška Fajnorová, Erika Hnilková, Juraj Kaba a Pavol Karaba podpísali svoj krstný list More >