S hlbokým zármutkom oznamujeme, že 30.10.2016 o 22.30 hod. odišiel po ťažkej chorobe k dočasnému odpočinku

br. Juraj Ballango z Nitry.

Pohreb sa uskutočnil v piatok 4.11.2016 o 13.00 hod. na cintoríne Pod Katrušou č. 8, Nitra-Horné Krškany, GPS: 48.282246, 18.086845). Myslime na svojich modlitbách na pozostalých členov rodiny. Manželka zosnulého, s. Janka Ballangová, ďakuje všetkým, ktorí ich podopierali a pomáhali im pri sprevádzaní milého Jurka počas jeho choroby a za všetky modlitby. 

Stojím pri dverách, ktoré Jurko montoval
a keď bolo treba, i nastavoval.
A hoci prešlo už dosť rokov,
ony sú výborné, na mieru urobené
a starostlivo do múru zapustené.
Tie dvere otváram, nimi prechádzam,
na svojho brata vo viere spomínam:
Na dobre kladené otázky v zbore na sobotnej škole,
kde bolo cítiť vieru, lásku i silu vôle.
Rozhovory, ktoré mnohým pomohli
a v ťažkých chvíľach života ich podopreli.

.
Vidím ruky, ktoré blízkych objímali,
chlapcov náradie i Písmo sväté držať učili.
Vtáčiky v okolí, budete ťažké obdobie mať,
smútkom vás počuť štebotať.
Kto vám bude teraz zrna sypať?
Stojím pri Jurkových dverách a spomínam,
do minulosti ich trochu otváram.
I Jurko stál pri dverách, na ktoré Vzácny Pán zaklopal,
On počul ten hlas a svoju ruku Pánu Ježišovi dal,
aby spolu s ním životom kráčal.
Púšťal toho hosťa dverami do svojho srdca
i do svojho domu
a On, Priateľ, rodinu mu požehnal k tomu.
Na tvári vrásky časom od starosti i radosti pribudli
a chlapci sa chlapmi stali,
aby spolu s otcom naďalej Písmo otvárali,
Pána vesmíru si zamilovali.

Hoci Jurkove bolesti a trápenia prešiel čas
a smútok, ktorý trhá srdce naplnil nás
i Jurko zahliadne ten pravý jas,
keď Ten, čo bol v bolestiach i v radostiach jeho Priateľom
v správny čas stane sa silným Vysloboditeľom
a s mocou Stvoriteľa postaví sa nad jeho hrobom.
Počuješ na dverách svojho srdca klopanie?
Otvor!
Je to od verného Priateľa pozvanie.

(báseň od Zlatky Jungovej)

Foto: www.pixabay.com