..

1. Zapáľ oheň v srdci, Pane Ježišu,
nech mi ožiari Tvoj plameň dušu.
Všetko, čo je vo mne, všetko, čo len mám,
Tebe to patrí, Tebe to dávam.

 Ref:
Len Ty si mojím svetlom v čiernej tme,
studňa života a večné šťastie,
len Ty počúvaš modlitby moje,
a v Tvojich dlaniach sú moje boje.

 1. Satan ma pokúša, Ty pri mne stojíš,
  víťazstvo dávaš, Ty neopustíš.
  Na tmavej oblohe celého sveta,
  si moja hviezda, jediná cesta.

Ref.:

 1. Blíži sa k nám, príde vykúpenia čas
  ten deň, keď Ježiš zoberie si nás.
  Už len krátka chvíľa možno uplynie,
  v pravde a v láske On nás privinie.

Ref.: