Od marca 2018 sa

skupiny Sereď a Piešťany

na základe vlastného rozhodnutia stali zbormi CASD (skupina sa môže stať zborom, keď má minimálne 12 členov). Novinky z ich zborového života nájdete ako doposiaľ na ich webových stránkach. U nás sú naďalej vítaní a tešíme sa na ich návštevu :-).