.

Poď sa prejsť do krásy poľa
kde ťa vtáčí spev hneď volá,
p o z r i   v ô k o l ,  
j e   t u   s u p e r   b y ť.

.

Povedz Bohu, čo ťa trápi,
to, čo cítiš, čo ťa gniavi,
kľudne povedz, že je ťažké žiť.

Otvor srdce do Jeho dlane,
Aha! Tam sa pasú lane,
je tu pokoj, je tu krásne byť.

Zrazu sa nekráča ťažšie
to, čo nesieš, už je ľahšie,
batôžtek ti nadvihuje Pán.

Vedľa teba ide Priateľ,
počuť, ako ďobe ďateľ,
je tu pokoj, je tu krásne byť.

Keď odchádzaš naspäť z poľa,
posilní ťa Jeho vôľa,
v radosti už kráčaš smelo vpred.

Nechaj zahaliť sa krásou,
prírodou a Božím hlasom,
pokoj dá ti aj do ďalších dní.

Príroda je Božím chrámom
a ty môžeš večer, ránom
na modlitbe v spojení s Ním byť.

Keď odchádzaš ráno z domu
vyhneš sa ty stresu, zhonu,
naplnený Jeho vôľou buď.

Neber to na ľahkú váhu,
nečakaj len na náhodu,
daj sa Božím Duchom i dnes viesť.

 

Foto: www.pixabay.com