(báseň pri príležitosti krstu O. Krajčoviča)

Správa mi v mobile zapípala
tak som si ju rýchlo prečítala.
Pozerám Messenger, kto čo pridal Môj deň
potom ešte mobil rýchlo čety meň!

Vidím nohy vo vlnách mora z dovolenky
zoskok z lietadla – farebné padáky
ibištekový kvet, hrajúce sa mačiatka
krááásne sú tie batolivé dieťatká.

Lajknem, zdieľam, prepošlem
po dlhom čase sa niekomu ozvem
Tam pridám smajlíka, tam srdiečko
a o koooopec času prídem tááák ľahko.

Aký profil by mal PÁN JEŽIŠ, keby žil v dnešnej dobe?
Čo by ON napísal v priebehu dňa o sebe?

Som Boží Syn,

z lásky chcem zbaviť ľudí vín
prišiel som na Zem za vás sa obetovať
aby ste sa mohli vo večnosti so mnou radovať.
Môj Otec ma v tom podporuje
duchovnými darmi zahrňuje.

Dnes ma opäť Satan stále pokúšal,
JA SOM sa z lásky k vám nepoddal.
Chcem Otcov plán dohovorený v nebi splniť

skrze Ducha Svätého sa s vami spojiť.

Náš príbeh by mal splynúť s Božím príbehom
On každého volá svojím menom.

V dnešný deň je na 1. mieste Oliverov príbeh
zastavil sa preňho všedných dní beh.
On chce dnes s nami svoje rozhodnutie zdieľať,
že s Pánom Ježišom chce životom kráčať.

Vybral som ti rodičov a volal ich k sebe
aby raz boli dobrým príkladom tebe.
Dal som im do cesty života veci
tak, aby spočinuli na mojom pleci.
Poslal som tých, čo na nich vplývali,
aby moju lásku k ľuďom spoznali.
Sformoval som ťa v tele tvojej mamy,
nikdy ste nezostali duchovne sami.
Dal som ti rodinu, miesto, čas,
vedel som, že dospeješ do duchovných krás.
Otec, Syn, Duch Svätý sa s tebou tešia
všetky anjelské bytosti o tom vedia.

Oliverov príbeh sa s Večným príbehom spojil,
lebo Boh to vo svojej láske nám hriešnym umožnil.
On ponúka: tovar najvyššej akosti
záruka neobmedzená – do večnosti
Božia láska bez nároku na skladovanie
práveže doporučuje sa rozdávanie
Jeho láska má najvyššiu účinnosť
nevzťahuje sa na to dedičnosť
Vedľajšie účinky – tiež liečivé
skrotí aj srdce zablúdené, divé.
Rozdáva radosť zámerne
stojí za svojím slovom verne
príde včas a vytrhuje zo smrti
lebo NEEKONEEČNE MILUJE SVOJE DETI!

„Poď, MOJE DIEŤA, polož si svoju hlavu unavenú,
roky ťa čakám, mám náruč pre TEBA otvorenú
túžim ťa siiilnooo objať
čo potrebuješ k víťazstvu ti dať.
Doprial by som Abrahámovi na vrchu Mórija menej starostí,
ale VEĽKÝ PRÍBEH O SPASENÍ nepustí.“

HĽA, BARÁNOK BOŽÍ, KTORÝ SNÍMA HRIECHY SVETA!

Na tento Boží profil prosíííím nezabudnime
a každodenný náš príbeh s NÍM prepojme
Jeho HLBOKÝ príbeh vlažne neprespime.