Tento článok vyšiel v čísle 4/2013 časopisu Advent, strany 3-5. Umožňuje nám nahliadnuť do počiatkov našej Cirkvi adventistov siedmeho dňa.

Tomu, kto by chcel o tejto téme vedieť viac, môžeme odporučiť napríklad knihu od Georgea R. Knighta: Adventismus v proměnách času. Táto útla knižočka má 130 strán a vydal ju Advent Orion Praha v roku 2003.