A keď príde Syn človeka vo svojej sláve
a všetci svätí anjeli s ním,

vtedy sa posadí na tróne svojej slávy.
Bdejte teda, lebo neviete dňa ani hodiny,
keď príde Syn človeka.

Matúš 25,31.13

„Idem vám pripraviť miesto.
A keď odídem a pripravím vám miesto,
zase prídem a vezmem si vás k sebe,
aby ste aj vy boli tam, kde som ja.“
Ján 14,3

Veľký je Hospodin, hoden všetkej chvály, jeho veľkosť sa nedá vystihnúť.
Hospodin je milostivý a milosrdný, zhovievavý a láskyplný.
Podopiera všetkých padajúcich, dvíha všetkých skleslých.
Na teba sa upierajú oči všetkých, ty im dávaš pokrm v pravý čas.
Otváraš svoju ruku a ochotne sýtiš všetko, čo žije.
Moje ústa budú chváliť Hospodina, a všetko stvorenstvo nech dobrorečí
jeho svätému menu na večné veky.
Žalm 145

Keď ti nezostane nič iné, len Boh,
po prvýkrát si uvedomíš, že Boh je dosť.
Maude ROYDEN

Všetci máme viac ako dosť schopností na zmenu svojich životov k lepšiemu…
Boh nikdy nikoho z nás nezasadil do takej jamy,
z ktorej by sme  nemohli vyrásť.
A ak sme sa sami uzamkli do väzenia neúspechu a sebaľútosti,
boli sme jedinými žalárnikmi…
Len my sme mali kľúč k vlastnej slobode.
Simon Potter

Ak si musím neustále niečo dokazovať,
nemám priestor na pestovanie dobrého vzťahu k druhému.
Ak sa neustále porovnávam s niekým iným,
rozmýšľam rovnako ako Lucifer, ktorý povedal:
S Najvyšším sa budem merať!“
A tento postoj ho nakoniec vyhnal z neba.
Keď hovoríme: „Som čestnejší ako on
alebo „Ja by som nikdy nič také neurobila,“
porovnávame sa s niekým iným a povyšujeme sa nad neho.
D.W. a B. Hoolbrokovci

Ježiš nikdy nehovoril, že krásni ľudia majú výhodu;
intelektuálom nikdy neprejavoval väčšiu priazeň ako ostatným;
nenadržiaval bohatým; modrá krv naňho nerobí žiadny dojem.
Zdravý pohľad na seba samého,
ktorému vyučoval Kristus,
neznamená ani povýšenosť a pýchu,
ani pocity menejcennosti a nedostatočnosti.
Je to postoj pokornej úcty k Bohu
a každému členovi jeho ľudskej rodiny.
o ostatných ľuďoch nemáme zmýšľať
lepšie ani horšie ako o sebe samých,
skôr ich máme milovať ako seba samých;
a práve toto nariadenie uvádza celú otázku
vedomia vlastnej hodnoty do správneho svetla.
James Dobson

Bez dôvery v generála sa nedá vyhrať žiadna bitka,
bez ohľadu na množstvo vojakov a zbraní.
Sun-c´

Nehľaď na jeho výzor a na výšku jeho postavy…
Človek totiž hľadí na to, čo je pred očami,
Hospodin však hľadí na srdce.
1 Samuelova 16,7

Ježiš svoj trón neopustil preto, aby zomrel za „červy“ sveta.
Jeho obeť bola určená pre teba, pre mňa a všetkých jeho nasledovníkov,
ktorých neváha nazvať svojimi bratmi. Je to nádherná predstava.
Ak je Ježiš teraz mojím bratom, potom patrím do Božej rodiny a mám istotu,
že prežijem aj samotný svet. A tomu, priatelia, hovorím pravé sebavedomie!
James Dobson

Boh je veľmi sklamaný, keď ľudia majú pocit menejcennosti.
Mali by sa viac posudzovať podľa tej ceny, ktorú za nich zaplatil.
E. G. Whiteová

Väčšinu svojich bolestí a starostí si spôsobujeme sami,
keď sa trápime nad svojou budúcnosťou,
hoci ešte nevieme, aká bude…
Keby som počul, ako sa za mňa vo vedľajšej izbe modlí Ježiš,
nebál by som sa ani milióna nepriateľov. No vzdialenosť nespôsobuje rozdiel.
On sa za mňa stále modlí. Ustavične sa za mňa prihovára.
R.M. McCHEYNE

Aj vy môžete prekonať beznádejné situácie.
Môžete si dôverovať. Môžete dôverovať Bohu.
Choďte až tam, kam dovidíte, a keď sa tam dostanete, uvidíte ďalej.
Žite svoj život jeden deň za druhým.
Melody Beattie