Boh nám nedáva len to, čo dokážeme zvládnuť.
Pomáha nám zvládnuť to, čo sme dostali.

Treba niečo povedať o slogane „pusti to, pusti k tomu Boha“.
Keď ste mu to odovzdali, neberte to späť.
Žite si svoj život a nechajte Boha,
aby to poriešil…

 

Keď sa vzdáte, neznamená to vždy, že ste slabí.
Niekedy to znamená, že ste dosť silní na to, aby ste to pustili…
a odovzdali to Bohu.

Milý Bože! Snažil som sa, ale ak dnes stratím nádej,
povedz mi, prosím, že tvoje plány sú lepšie ako moje sny.

Nikdy nie som sám.
Boh je stále so mnou, hneď vedľa mňa.
Môžem zašepkať: „Haló“ a on vždy odpovie: „Áno?“

Ja Hospodin, tvoj Boh, ťa beriem za tvoju pravicu
a vravím ti:  Neboj sa, ja ti pomôžem.  – Izaiáš 41,13

Netráp sa toľko pre všetko, čo sa vôkol teba deje.
To mám na starosti ja.  Boh

Poznám svoje zámery, ktoré mám s vami
— znie výrok Hospodina — sú to zámery pokoja,
a nie nešťastia;  dám vám budúcnosť a nádej.
– Jeremiáš 29,11

VER. Boh je stále s tebou, hoci to možno tak nevyzerá.
BUĎ POKOJNÝ. Boh má zvláštny plán práve pre teba.
DÚFAJ. Božia láska ťa obklopuje viac, než si uvedomuješ.
RADUJ SA. Lebo nech sa stane čokoľvek, Božia vôľa ti v tom pomôže.

Keď Bohu ďakujeme po vypočutí modlitby, je to vďačnosť.
Ak mu ďakujeme dopredu, je to viera.

Nie je príliš neskoro… povedal Boh.
Hoci je na svete neporiadok…
Hoci už nie si až taký mladý…
Hoci si urobil chyby a bál si sa
Nie je príliš neskoro…
A potom som uvidel svet jeho očami…
Videl som farby, ktoré môžem namaľovať
Mosty, ktoré môžem postaviť
Životy, ktorých sa môžem dotknúť
Sny, ktoré sa ešte môžu uskutočniť
A zrazu mi bolo jasné…
Že nie je príliš neskoro

 

Keď Boh zatvorí dvere,
prestaň na ne búchať!
Dôveruj, že to, čo je za nimi nie je pre teba.
Možno sa mu raz za tie zabuchnuté dvere
poďakuješ.