O čo ide vo vesmíre? A prečo sme ako ľudstvo tu? Má to nejaký vyšší zmysel? Je vzrušujúce dozvedať sa z Biblie odpovede na tieto otázky. Ten najväčší vesmírny spor je medzi Bohom a diablom. Spor o čo? O koho? Redaktor Martin Pavlík hledá odpovede s teológom Tomášom Harastejom.

.. 23: 31

Viac o vieroučných bodoch CASD TU.

Seriál Identita vznikol ako reakcia na mnohé otázky členov Cirkvi adventistov siedmeho dňa, otázky týkajúce sa základov našej viery. V dnešnej dobe, keď je všetko spochybňované, sa ľudia pýtajú, či má ešte zmysel veriť tomu, čomu verili naši predchodcovia a či je naša viera založená na Biblii. Identita sa pokúša na niektoré tieto otázky odpovedať.