pozri upútavka k filmu

Keď je svet odhodlaný ničiť sám seba,
nezdá sa mi také hrozné,
že ho chcem dávať do poriadku
.“

Film Hacksaw Ridge – Zrodenie hrdinu má premiéru v slovenských kinách 10. 11.2016. V Trnave – Maxe sa bude premietať od štvrtka 10.11. do stredy 16.11. o 15,50 hod a v City Aréne o 20.40 hod. Slovenský preklad a titulky zabezpečilo Štúdio Nádej.

„Či nevieš? Nepočul si? Hospodin je večný Boh, ktorý stvoril končiny zeme; neunaví sa, neustane, jeho múdrosť nemožno preskúmať. On dáva silu unavenému a bezmocnému veľkú udatnosť. Mladíci sa unavia a ustanú, mládenci sa potkýnajú na každom kroku. Tí však, čo očakávajú Hospodina, dostávajú novú silu, ako orly stúpajú na krídlach, budú utekať a neustanú, pôjdu a nevyčerpajú sa.“

…týmito slovami zo 40. kapitoly knihy proroka Izaiáša začínajú úvodné titulky filmu „Hacksaw Ridge – Zrodenie hrdinu“. Cituje ich hlavná postava – Desmond Doss.

  • Človek, ktorý reálne žil a prežil hrôzy druhej svetovej vojny.
  • Človek – adventista siedmeho dňa.
  • Človek, ktorého viera v Boha bola tak silná, že sa stala hlavným námetom pre vznik veľkofilmu určeného pre celý svet.

Nestáva sa často, aby sme sa na našich stránkach s vami delili o recenziu filmu, ktorý prichádza aktuálne do kín. V tomto prípade však ide o film, ktorý výrazne vystupuje z radu bežných diel filmovej zábavy.  Veríme, že jeho vznik a jeho poslanie usmerňoval Boh. Pretože veríme, že On chce prehovárať aktuálnym jazykom ľudí 21. storočia a dokáže tak robiť aj spôsobom, ktorý je takpovediac priamo „vo svete“ a „zo sveta“. Považujeme za veľkú prednosť, že sa na tvorbe prekladu a titulkov tohto filmu podieľalo Štúdio Nádej.

Film „Hacksaw Ridge – Zrodenie hrdinu“ natočený podľa skutočných udalostí sa odohráva v roku 1945 počas druhej svetovej vojny. Predstavuje nám mladého zdravotníka Desmonda Dossa z amerického štátu Virginia, ktorý sa rozhodne dobrovoľne narukovať na vojenskú misiu do Japonska. V spočiatku zdanlivo klasickom filme o chlapcovi z kresťanského prostredia odohrávajúcom sa na pozadí ťaživých svetových udalostí sa začne rozvíjať príbeh, ktorý je živým svedectvom toho, ako silno sa dokáže človek držať hodnôt a Toho, v koho verí. Desmond Doss bol členom Cirkvi adventistov siedmeho dňa a tento film to otvorene prezentuje. Jeho prežívanie vzťahu s Bohom a tomu zodpovedajúce autentické správanie sa v živote pramenilo z poznávania Božieho slova, tak ako ho máme možnosť poznať my. Desmond bol náš brat a z tohto filmu je to cítiť. V prvej časti deja je nútený kvôli svojmu presvedčeniu zápasiť s množstvom prekážok. Mladý hrdina vyjadril otvorene výhradu svojho svedomia a odmietol výcvik s puškou, pretože sa rozhodol odísť do rozpútanej vojny bez zbrane. Aj keby ju mal použiť len na svoju sebaobranu. Vo výcvikovom tábore taktiež požiadal o možnosť zachovávať sobotu ako deň odpočinku. Desmond sa kvôli tomu stal obeťou výsmechu, ponižovania a nenávisti zo strany svojich vlastných spoluvojakov a veliteľov, ktorým sa sám rozhodol ísť pomáhať na front. Dokonca sa kvôli odmietnutiu nariadení, ktoré boli v rozpore s jeho presvedčením, dostal pred vojenský súd a hrozbu väzenia. Boh však zasiahol a umožnil Desmondovi splniť poslanie, ktoré mal pre neho pripravené. Aj keď to znamenalo postaviť sa zoči-voči tomu najväčšiemu nebezpečenstvu. Desmond toto poslanie sám formuloval slovami: „Kým ostatní budú životy brať, ja ich budem zachraňovať.“

A tak sa hrdina v druhej časti filmu ocitá uprostred bojov pred japonskou Okinawou. Ich dejiskom je horský hrebeň Hacksaw, podľa ktorého dostal film režiséra Mela Gibsona svoj názov. Realita vojny je strašná. Nikto z nás nebol na mieste, kde sa pred vyše  70 rokmi odohrávali boje medzi americkými a japonskými vojskami. Preto nikto z nás nedokáže posúdiť, či tvorcovia filmu zobrazili situáciu presne takú, aká v skutočnosti bola. Pri sledovaní filmu však po čase zistíte, že boj, aj keď je zobrazený skutočne naturalisticky, je len kulisou. Na pozadí vojny tu žiari skutočný príbeh človeka, ktorému Boh vďaka jeho neochvejnej viere dodal neskutočnú vnútornú a aj fyzickú silu. Silu, vďaka ktorej mohol bez vypálenia jedinej guľky zachrániť z frontovej línie životy 75 vojakom. Silu, ktorá si vyslúžila obrovský rešpekt celého amerického pluku, a čo je hlavné, v ktorej mohli všetci spolubojovníci a veliaci dôstojníci uvidieť Toho, kto je jej Darcom. Vykresľuje to aj scéna pred záverečnou bitkou, kedy všetci vojaci v tichosti čakajú, zatiaľ čo sa Desmond modlí o Božiu prítomnosť uprostred desivého chaosu.

Skutočný D. Doss prijíma medailu cti z rúk prezidenta H. Trumana

Film neprináša svedectvo o zázrakoch, ktoré by si jeho hrdinovia v danej situácii najviac priali. Boh nezastavil vojnu, ktorá bola rozpútaná a počas ktorej prišli tisíce vojakov o život. Taká je totiž realita života vo svete, v ktorom vládne hriech. Príbeh však jasno vykresľuje, ako Boh dokáže zmeniť perspektívu človeka a posilniť ho uprostred tých najťažších skúšok v živote. Desmond sa mohol dobrovoľne vzdať svojho poslania. On sa však rozhodol odovzdať Bohu do služby, ktorá zachránila a zmenila životy mnohým. A táto služba nášho brata Desmonda Dossa môže teraz ďalej napredovať…

Životný príbeh Desmonda Dossa je niečo, čo by sme dopriali precítiť každému z vás.  A film Hacsksaw Ridge, ktorý je oslavou jeho viery v Boha, môže byť dobrou príležitosťou tak urobiť. V jeho závere sa hovorí, že Desmond Doss sa k svojim hrdinským výkonom staval aj po vojne skromne a všetky zásluhy pripisoval Bohu. Naším cieľom pri príprave tejto recenzie nebolo upriamiť pozornosť na majstrovstvo tvorcov a hercov filmu. Sme presvedčení, že ak by vo výslednom diele bol len ich vklad, tento film bude len jedným z mnohých, na ktoré návštevníci kín rýchlo zabudnú. Veríme však, že Boh má moc osloviť aj počas návštevy kina tých, ktorí mu doposiaľ nedali šancu prehovoriť do života iným spôsobom. Rovnako úprimne veríme, že týmto filmom Boh ponúka príležitosť aj nám stráviť spoločne čas s priateľmi a hovoriť s nimi o našej viere, i keď možno práve teraz nie je taká silná a živá ako viera Desmonda Dossa. Modlíme sa o to, aby Boh pracoval v srdciach všetkých nás, ktorých má vo svojom zámere posilniť vo vzťahu s Ním práve vďaka príbehu prerozprávanému touto formou.

Tomáš Turčan