.. 23:45

Večera Pánova je pre tých, ktorí nie sú dotknutí kresťanstvom nezrozumiteľný obrad. Pre veriacich je veľmi dôležitý. Aj tu narazíme na to, že nie všetci kresťania túto udalosť prežívajú rovnako. Adventisti sú v tomto znovu určitou výnimkou. Používajú nekvasený chlieb a víno a podľa vzoru Ježiša a učeníkov si navzájom umývajú nohy. Má tento obrad ešte dnes svoju platnosť? Nemali by sme ho zmodernizovať a upustiť napríklad od umývania nôh? Moderátor Martin Pavlík si k rozhovoru na túto tému pozval do štúdia Hope TV teológa Josefa Dvořáka. Program Identita vznikol ako reakcia na mnohé otázky členov Cirkvi adventistov siedmeho dňa. Otázky týkajúce sa základov našej viery. V dnešnej dobe, keď je všetko spochybňované sa ľudia pýtajú, či má ešte zmysel veriť tomu, čomu verili naši predchodcovia a či je naša viera založená na Biblii. Identita sa pokúša na niekteré tieto otázky odpovedať.