Poslednú marcovú sobotu sme si pripomenuli pamiatku Večere Pánovej, ktorú odslúžil náš bývalý kazateľ na dôchodku br. Samuel Ondrušek a vedúci zboru Daniel Dubovský.

Ešte na začiatku vedúci zboru odovzdal oneskorený dar pre br. Ondruška pri príležitosti jeho decembrového odchodu do dôchodku. Dar je poukážka na rekreačný pobyt vo Vysokých Tatrách pre 2 osoby od zborov Trnava, Sereď a Piešťany. Veríme, si tam spolu s manželkou Egikou oddýchnu a načerpajú energiu.

Foto: B.Dubovská