Na poobedňajšom stretnutí v piešťanskom hoteli Atóm zaznela pesnička detí, ktoré boli za výdatnej dopomoci „predspeváčky“  ses. Vierky Kernovej stromom i vodou. Potom zaspievalo duo Dubovských z Trnavy a následne sa nástrojov hudobných i hlasových potom chopila i vaďovská kapela.

Po skončení hudobného čísla br. kaz. Ondrušek na margo ozvučenia spomenul úsmevnú príhodu zo Slovenskej konferencie. Nešťastne si tam sadol hneď vedľa reproduktora a keďže sa tam nedali tie decibely vydržať, radšej si odsadol. No jeden známy, slabšie počujúci brat tam zostal spokojne sedieť. Po skončení sa stretli a na otázku: „Tak ako, brat, páčilo sa ti?“ Bratovi sa rozžiarili oči: „Výborné to bolo, výborné! Konečne som všetko počul!More >