Žid 13, 11-16

Hlavná téma celej epištoly sa poslednýkrát objavuje v trinástej kapitole v rozoberanej pasáži. Táto pasáž teda predstavuje akési zhrnutie, vyvrcholenie a potvrdenie kľúčových tém celej epištoly. Touto hlavnou témou a jednotiacou líniou je Kristova obeť a jeho dielo zmierenia.     More >