Posts tagged vplyv hudby

Hudba ovplyvňuje život (článok)

Písmo sväté svedčí o tom, že nad pôvodnou krásou Božieho stvorenia „ranné hviezdy zvučne plesali a jasali všetci nebešťania“ (Jób 38,7). Tiež pripomína, že chválospevy budú znieť aj pri stvorení novom, keď zástupy vykúpených budú vďačne velebiť Boha: „Chváľte nášho Boha, všetci… malí i veľkí! Radujme sa a plesajme, vzávajme mu slávu, lebo nadišla Baránkova svadba“ (Zj 19,5.7). (Zdroj: Spievajme Hospodinovi)

Je však všetka hudba dobrá?

More >

Zeb Hourigan: Tajemství hudby (prednášky v češtine)

Záleží na tom, aký druh hudby počúvame?
Môže nesprávna hudba ublížiť kresťanom?

Vypočujte si prednášky a utvorte si vlastný názor.

  1. Skryté agendy
  2. Válka světů
  3. Mrtví Boha nechválí
  4. Písně v nebi More >