Posts tagged Veľká noc

5.-12.4.2020 – Príbehy Veľkej noci (8/8)

Pri príležitosti blížiacich se veľkonočných sviatkov pripravila česká internetová kresťanská televízia HopeTV krátke zamyslenia nad jednotlivými evanjelijnými udalosťami posledného, tzv. svätého týždňa (od nedeľného Kristovho vjazdu do Jeruzalema po nedeľné vzkriesenie). Sériu programov sme nazvali

„Příběhy Velké noci“

a chceme sa tiež spoločne s vami zamýšľať nad významom Veľkej noci. More >

M. Homišin: Starozmluvná Veľká noc (Pesach) verzus Novozmluvná Večera Pánova (kázeň)

Židovský sviatok Pesach, teda Veľká noc, sa oslavoval na počesť tej veľkej noci, počas ktorej Boh vyviedol svoj národ z egyptského otroctva. Sviatok Pesach (v preklade to znamená „preskočenie“, „preskočiť“, „obísť“, „minúť“) pripomínal udalosť, kedy anjel smrti v Egypte zabil počas poslednej desiatej rany všetko prvorodené, no zároveň preskočil domy Izraelitov, ktorých dvere boli potreté krvou baránka. Baránkova krv sa tak stala základným znamením vyslobodenia izraelského národa z egyptského otroctva. More >