Sobota dňa 19.09.2015 sa niesla v slávnostnej atmosfére a bola vlastne pokračovaním obradu sv. krstu, ktorý sa uskutočnil v predchádzajúci piatok.

Okrem bratov a sestier z Trnavy, Piešťan, Serede a Vaďoviec sme v našom strede privítali aj bratov kazateľov M. Pavlíka, predsedu Čsl. únie, nášho zborového kazateľa S. Ondruška, pomocného kazateľa M. Homišina a bývalého kazateľa P. Baráta. More >