… alebo ako sa denne a prakticky pripravovať na 2. Kristov príchod.

Boli ste už niekedy stratení? Vedeli ste sa sami vrátiť domov alebo vám v tom niekto alebo niečo pomohlo? Častokrát nám pomôže mapa, kompas alebo mobil. Koľko krokov navyše musí človek urobiť, kým sa vráti naspäť domov?

(Lukáš 15:11-24)

Najprv bol syn so svojim otcom a bolo mu veľmi dobre. No syn si to neuvedomoval. Nevedel oceniť a vážiť si spoločný život so svojim otcom. Neuvedomoval si, ako ho otec nesmierne miluje a že je pre neho ochotný urobiť čokoľvek. Vzbúril sa. Chcel žiť nezávisle od svojho otca. More >