Posts tagged Laodicea

M. Homišin: List do Laodicei

Určite ste už dostali od niekoho list. Čo vás najviac potešilo pri čítaní listu? Pamätáte sa, čo vás zarmútilo a sklamalo pri čítaní nejakého listu, ktorý vám bol adresovaný? Aj sám Ježiš Kristus posiela listy kresťanským zborom. Do jedného takého sa dnes chceme začítať.

Zj 3,14-22 More >

Svätí, čo znechucujú Spasiteľa (kázeň)

(text:  Zjavenie 3,14-22) V prvých troch kapitolách knihy Zjavenia sa Pán Ježiš Kristus prihovára siedmim zborom v Malej Ázii, čo je dnešné Turecko. Tieto zbory predstavujú jednotlivé obdobia v dejinách cirkvi, pričom Laodicea je posledná pred 2. príchodom Ježiša Krista.Viete, ktoré sú to? Pomôže vám akronym

ESPETY SAFILA:

Efez, Smyrna, PErgamon, TYatíra, SArdy, FIladelfia a LAodicea. More >

J. Vančová: Laodicea zo Zj 3, 14-22 – 1/5 – Kráľ Aza (kázeň)

(kázeň sestry J. Vančovej odznela v našom zbore 31. 10. 2015
– na motívy knihy Joea Crewsa: Kto seje vietor, zožne búrku)

Milí bratia, sestry, deti a priatelia!

Pre tento čas prosím prítomnosť a požehnanie svätého Boha, Pána Ježiša a Ducha Svätého na našich mysliach a srdci, múdrosť pre nás, deti Laodicee, ducha precitnutia tých, ktorí túžia po Božom kráľovstve,pre uši, ktoré chcú počuť, ruky tých, čo chcú z rúk Pána Ježiša vziať to kollýrium, lebo pochopili, že dobre nevidia a silne pociťujú strach zo slepoty – vedia, že tá masť uzdraví ich oči. More >