Posts tagged krst u adventistov

Svätý krst – 18.09.2015

Slávnostná bohoslužba pri príležitosti sv. krstu sa začala v piatok 18.09.2015 o 18,00 hod. V slávnostne vyzdobenej modlitebni sa zišli bratia a sestry z Trnavy, Piešťan, Serede a Vrábel, svojou návštevou nás potešil aj br. kaz. M. Pavlík, predseda Čsl. únie CASD,  a P. Barát. Krstili sa:

  • G. Bunčeková, K. Kabová , Z. a M. Krajčovičoví (zbor Trnava),
  • N. Šandorová, M. Oslanský, A. Duran (skupina Piešťany),
  • Ľ. Peško (skupina Sereď). More >

Svätý krst 25.04.2014

 

Krst sa uskutočnil v piatok 25. 4. 2014 v priestoroch nitrianskeho hotela River. Krstila sa Erika Fuleová.

Úvodnú pobožnosť o 15,00 hod. s kázaním doplnili  piesne, dve básne a krstný sľub (vyznanie viery). Potom sme sa z priestorov nitrianskej skupiny CASD na kalvínskej fare presunuli do hotela River, kde bol od 16:00 na hodinku prenajatý detský bazén. Obrad krstu vykonal brat kazateľ Samuel Ondrušek. More >

Svätý krst 19.7.2013

Dňa 19. júla 2013 sa naša modlitebňa zaplnila pri príležitosti slávnostnej bohoslužby. Členovia nášho zboru i pridružených skupín a ďalší hostia (vrátane Prof. Johna A. Scharffenberga z USA) sa zišli  pri príležitosti krstu

  • Dominiky Fajnorovej,
  • Mišky Fajnorovej,
  • Eriky Hnilkovej,
  • Juraja Kabu a
  • Pavla Karabu. More >

Svätý krst 19.7.2013 – pozvánka

Pozývame Vás na svätý krst ponorením, ktorý sa uskutoční v našej trnavskej modlitebni na Kapitulskej 24 v piatok 19.7.2013 .  Slávnostná bohoslužba sa začne o 19,00 hod., po nej vykoná br. kazateľ Samuel Ondrušek obrad krstu v bazéne v priľahlej záhrade. Pre krst sa rozhodli nasledujúci krstenci:

  • Dominika Fajnorová, Miška Fajnorová, Erika Hnilková, Juraj Kaba, Pavol Karaba.

Viac o krste v CASD čítaj TU, bod 15.

V nasledujúcu sobotu sa po ukončení popoludňajšej pobožnosti môžete tešiť na spoločné agapé v záhrade. Ochotné sestry, ktoré chcú svojím kuchárskym obdarovaním potešiť chuťové poháriky prítomných sa môžu hlásiť u s. Gabiky Kollárovej.

 

Svätý krst 17.09.2010

V piatok 17. septembra o 18:00h sa v našej modlitebni uskutočnil dlho avizovaný svätý krst.

Našimi sestrami a bratom sa stali: Peťka Čižniarová, Barborka Dubovská, Janka a Peťo Šimúnkovci.

Vďaka promptnému zaslaniu fotografií More >