Bol piatok, svet oslavoval MDŽ, a my sme sa podvečer zišli v našej modlitebni, aby sme sa zúčastnili na slávnostnej príležitosti svätého krstu, o ktorom sme písali v pozvánke TU. Naším novým súrodencom v Kristovi sa mal stať Matúš Novanský. Aj počasie mal tam hore „vybavené“, lebo ten deň bol krásny, slnečný. Aj nebo sa tešilo s nami.

Pred krstom sa zorganizovala brigáda v zostave ses. Andrejka Podsedníková, br. Maťo Kaba a br. Juraj Kaba, ktorí sa postarali o to, aby boli priestory nádvoria a záhrady pekne upravené. Pred samotný piatkovým krstom sa uskutočnilo zasadnutie výboru s krstencom. More >