alebo Úvaha o hľadaní vyváženosti medzi kresťanstvom a biznisom

(odznelo v našom zbore 29.04.2017)

Poobede sme si už tradične spolu zaspievali a potom sme namiesto popoludňajšej kázne mali „kreslo pre hosťa“ – náš kazateľ br. Martin Homišin kládol br. Radimovi Passerovi otázky, ktoré pripravil spolu s br. Samuelom Ondruškom. More >