Čo povedal veľký fyzik a matematik Isaac Newton (1643-1727) o Ježišovi:

  • Hoci bol pánom vesmíru, stal sa najchudobnejším. Nemal kde hlavu skloniť a spával v cudzích príbytkoch.
  • Plavil sa po mori na cudzej loďke, viezol sa na cudzom oslíkovi a bol pochovaný v cudzom hrobe.
  • Keď bol malý, znepokojil kráľa, keď bol chlapec, udivil lekárov, keď bol muž, otriasol celým národom a základmi Rímskej ríše. More >