Posts tagged druhý príchod Ježiša Krista

B. Sóos: Prečo ešte neprišiel? (kázeň)

Proroctvá – čo vplýva na ich naplnenie? A prečo sa ešte nenaplnilo proroctvo o 2. príchode Ježiša Krista?

.. 1:31:03

M. Homišin: (Ne)správne otázky (kázeň)

Mat 24-25

Kladiete si niekedy nesprávne otázky? Často si kladieme nesprávne otázky. I učeníci kládli častokrát nesprávne otázky.

  • Mat 24,1-3 Vo svojej otázke učeníci spojili dve udalosti: 1) zničenie Jeruzalema a 2) druhý Kristov príchod, teda koniec sveta. Prví kresťania verili, že Ježiš Kristus všetko ukončí a nastolí večné kráľovstvo, keď bude Jeruzalem obkľúčený a chrám zničený. Ježiš Kristus vo svojej odpovedi taktiež neoddeľoval tieto dve udalosti, ale o obidvoch hovoril súčasne a prepájal ich. More >

Samuel Ondrušek: Čiňte pokánie (kázeň)

Mal 3,1 „Hľa, posielam svojho anjela a upraví cestu pred mojou tvárou. A príde náhle do svojho chrámu Pán, ktorého vy hľadáte a anjel zmluvy, po ktorom túžite, hľa, príde, hovorí Pán Hospodin.“

Úvod: V týždni som hovoril s niektorými mojimi členmi  o aktuálnosti doby a o tom, ako sa vyvíja doba. Okolo seba môžeme vidieť, čítať, alebo jednoducho nejakým spôsobom registrovať udalosti, ktoré nám zapadajú do scenára posledných udalostí. More >

Sľub Williama Millera

William Miller sa narodil 15. 2. 1782. Rýchlo rástol a stal sa zdatným chlapcom. Keď mal štyri roky, prekvapil matku prosbou, aby ho naučila čítať. Matka bola chudobná, nevedela, čo robiť. Nemala šlabikár a nebola učiteľkou. Doma mali len tri knihy: Bibliu, modlitebnú knižku a knihu duchovných piesní. Boh vypočul prosbu Williamovej matky a onedlho už malý William čítal z Biblie.

Williamova rodina žila v usadlosti obklopenej lesom. More >