Posts tagged dejiny zboru CASD Trnava

Október 1989 – Slávnostné otvorenie modlitebne

Boli to nezabudnuteľné chvíle, keď sme s po takmer roku nepretržitej práce, veľkého vypätia fyzických a organizačno-rozumových síl mohli privítať  vzácnych hostí: predsedu Slovenského združenia CASD v Bratislave br. Hroboňa, ale aj úradujúceho predsedu Únie CASD br. Veselého z Prahy a ďalších kazateľov, bratov a sestry z iných zborov a veľa priateľov.

More >

Príchod a začiatky adventného posolstva v Trnave (1930-1940)

Adventné posolstvo sa do Trnavy dostalo zvláštnou cestou. V roku 1930 prijala Božiu pravdu s. Kurzweilová z Trenčína. Bola to veľmi horlivá a misijne zapálená členka zboru Trenčín. Bola presvedčená, že našla Mesiáša, svojho Spasiteľa, a radosť z pravdy i láska ku Kristovi ju zaviedli k neteri a synovcovi Schreiberovým do Trnavy. Bola si vedomá, že našla cestu spasenia a Baránka Božieho, ktorý sníma hriechy sveta. Toto jej svedectvo zaujalo obidvoch Schreiberovcov natoľko, že požiadali o biblické hodiny a v r. 1933 ich spolu s br. Polachom pokrstil br. Gehan v Bratislave.

<<< Na obr. vľavo je br. Schreiber s br. J. Kabom v 1938.

Takto vznikla malá, ale veľmi živá a horlivá 3-členná skupina. Požehnané sobotné chvíle trávili pri Božom slove vždy až do večera. Zúčastňovali sa na nich aj priateľky p. Hustáková, Hájeková a Horová. More >