Posts tagged dejiny adventistov v Trnave

1988-89 – Rekonštrukcia modlitebne

Začatie prác na rekonštrukcii budovy

So starším zboru br. Vladislavom Kabom sme povolenie na rekonštrukciu budovy vybavili a br. Hroboň v novembri 1988 prišiel už aj s peniazmi a s prísľubom financovania celej akcie. Bolo to však podmienené tým, že pomocné práce (aj odborné, ktoré si dokážeme urobiť) odpracujeme dobrovoľne sami. Celý zbor s tým nadšenie súhlasil a hneď 1.12.1988 sme sa pustili do práce. Vedeli sme, že to nebude jednoduché, že je to náročná práca aj po odbornej stránke (statika budovy bola narušená) a že nás čaká veľa práce. Vedeli sme, že budú aj prekážky, neprajníci i problémy, ale nespoliehali sme sa len na svoje rozumy a fyzické sily, ale počas celej rekonštrukcie More >

1988 – Vyhliadnutie novej modlitebne

„Ak Hospodin nestavia dom, márne sa namáhajú stavitelia; ak Hospodin nestráži mesto, márne bdie strážnik.“ Žalm 127,1

Modlitebňa na Kubáňovej ulici bola v asanačnom pásme a už nepostačovala, preto sa bratia a sestry trnavského zboru rozhodli, že vyhliadnu miesto, kde by sa mohla zriadiť nová. Pán toto úsilie požehnal a v r. 1988 našiel br. Pavol Čergeľ vhodný objekt v tichom prostredí na Kapitulskej ulici. More >

Založenie zboru CASD v Trnave (1948)

Odchodom niektorých bratov a sestier z Trnavy sa na krátky čas skupina v Trnave zmenšila, ale neskôr sa opäť rozrástla a rozmáhala. Po oslobodení sa vrátil z teologického štúdia z Nemecka br. Ján Kaba a povolali ho za kazateľa do Bratislavy a okolia. V tom čase sa konali v zbore verejné prednášky, modlitebné hodiny a misijné krúžky.

Pán svoje dielo tak požehnal, že koncom mája 1948 bol v Trnave založený zbor v počte 10-12 členov. Na túto slávnosť pricestoval s programom spevokol z Bratislavy, konala sa beseda a slávnosť navštívilo aj veľa priateľov.

Na obr. vľavo je s. Zuzana Kabová a br. Juraj Kaba starší, zakladatelia zboru CASD v Trnave.


More >