Prvú kroniku trnavského zboru CASD zostavil s pomocou členov kronikár br. Pavol Čomaj. Kronika pokrýva obdobie od začiatku adventného posolstva v Trnave až po rok 1998. Nakoľko papierový výtlačok je len jeden, v tejto elektronickej verzii si môžete prečítať o tom, ako Pán viedol svoj adventný ľud aj v tomto kráľovskom meste. Články sa budú pridávať postupne. Avšak nie všetko, čo je v kronike, nájdete aj tu.

Jednotlivé články nájdete buď tak, že kliknete vpravo pod hlavičkou RUBRIKY → Cirkev na Kronika zboru alebo na jednotlivé kapitoly, uvedené nižšie. More >