Luk 21,34-36 34A vystríhajte sa, aby snáď vaše srdcia neboli obťažené ožranstvom a opilstvom a starosťami o tento život a náhle by prišiel na vás ten deň. 35Lebo príde ako osídlo na všetkých, ktorí bývajú na tvári celej zeme. 36Preto teda bdejte každého času, modliac sa, žeby ste boli uznaní za hodných uniknúť všetkému tomu, čo sa to má diať a postaviť sa pred Synom človeka.“

Úvod:

Keď hovoríme o príprave na Kristov druhý príchod, veľmi často tým mienime nejaké duchovné kategórie ako znamenia doby, ich poznanie a ich rozpoznanie v tom, čo sa okolo nás deje. More >