2. základný vieroučný článok: Trojjediný Boh

25:20

Ďalšie videá k vieroučným bodom CASD nájdete TU.