Hovorí Biblia pravdu alebo sú to len nezmyselné báchorky?
Mnohé súčasné vedecké objavy boli už dávno popísané v Biblii.
Pred tisíc rokmi nám ľudia inšpirovaní Duchom Svätým,
ktorí nemali tušenia o modernej vede,
odovzdali prekvapujúce fakty z mnohých odborov.

.

. More >