Posts tagged autorita cirkvi

M. Pavlík: Je dnes cirkev pre nás autoritou? (kázeň)

(kázeň br. kaz. Mikuláša Pavlíka odznela dopoludnia počas slávnostnej sobotydňa 19.9.2015)

Často sa stretáva s námietkou, či je nutné, aby bol krst bránou do cirkvi. Pri krstoch detí sa to berie ako samozrejmosť, keď ich zapíšu do matriky ako členov cirkvi. No Pavol si také otázky nekládol, príslušenstvo k cirkvi považoval za samozrejmé. More >

Slávnostná sobota po krste – 19.09.2015

Sobota dňa 19.09.2015 sa niesla v slávnostnej atmosfére a bola vlastne pokračovaním obradu sv. krstu, ktorý sa uskutočnil v predchádzajúci piatok.

Okrem bratov a sestier z Trnavy, Piešťan, Serede a Vaďoviec sme v našom strede privítali aj bratov kazateľov M. Pavlíka, predsedu Čsl. únie, nášho zborového kazateľa S. Ondruška, pomocného kazateľa M. Homišina a bývalého kazateľa P. Baráta. More >