(text na čítanie: Ján 14,15-31)
Text: Ján 14,15-31

Úvod:

Pán Ježiš Kristus mal v priebehu svojej verejnej služby niekoľko kázní a preslovov, k verejnosti a k svojim učeníkom. Úvodné slová, ktoré sme čítali sú pokračovaním jeho poslednej reči k učeníkom pred ukrižovaním. Začali sme ju čítať pri predposlednej Pamiatke Večere Pánovej, vtedy sme si prešli prvých šesť veršov zo 14. kapitoly. More >