Posts tagged adventistické rádio

Linky – adventistické internetové TV a rádio

Máte chuť a čas počúvať a pozerať Božie posolstvo online?

Okrem

  • hudobných programov,
  • kázní a zamyslení si môžete aj
  • zacvičiť,
  • uvariť zdravé jedlo,
  • prípadne pozrieť dokumentárny film.

 

Tu sú linky na adventistické internetové vysielanie v rôznych jazykoch:

More >

II. benefičný koncert pre psí útulok.

20100106_01s „A Boh im riekol: … a vládnite nad morskými rybami a nad nebeským vtáctvom i nad každým živým tvorom…“ Gen 1:28

Možnože to, čo si najskôr pamätáme z tohto rozhovoru z Rajskej záhrady je “ Ploďte sa a množte sa a naplňte zem …“. To asi napadne aj človeka, More >