Posts tagged adventisti v Trnave

1988-89 – Rekonštrukcia modlitebne

Začatie prác na rekonštrukcii budovy

So starším zboru br. Vladislavom Kabom sme povolenie na rekonštrukciu budovy vybavili a br. Hroboň v novembri 1988 prišiel už aj s peniazmi a s prísľubom financovania celej akcie. Bolo to však podmienené tým, že pomocné práce (aj odborné, ktoré si dokážeme urobiť) odpracujeme dobrovoľne sami. Celý zbor s tým nadšenie súhlasil a hneď 1.12.1988 sme sa pustili do práce. Vedeli sme, že to nebude jednoduché, že je to náročná práca aj po odbornej stránke (statika budovy bola narušená) a že nás čaká veľa práce. Vedeli sme, že budú aj prekážky, neprajníci i problémy, ale nespoliehali sme sa len na svoje rozumy a fyzické sily, ale počas celej rekonštrukcie More >

Založenie zboru CASD v Trnave (1948)

Odchodom niektorých bratov a sestier z Trnavy sa na krátky čas skupina v Trnave zmenšila, ale neskôr sa opäť rozrástla a rozmáhala. Po oslobodení sa vrátil z teologického štúdia z Nemecka br. Ján Kaba a povolali ho za kazateľa do Bratislavy a okolia. V tom čase sa konali v zbore verejné prednášky, modlitebné hodiny a misijné krúžky.

Pán svoje dielo tak požehnal, že koncom mája 1948 bol v Trnave založený zbor v počte 10-12 členov. Na túto slávnosť pricestoval s programom spevokol z Bratislavy, konala sa beseda a slávnosť navštívilo aj veľa priateľov.

Na obr. vľavo je s. Zuzana Kabová a br. Juraj Kaba starší, zakladatelia zboru CASD v Trnave.


More >

Príchod a začiatky adventného posolstva v Trnave (1930-1940)

Adventné posolstvo sa do Trnavy dostalo zvláštnou cestou. V roku 1930 prijala Božiu pravdu s. Kurzweilová z Trenčína. Bola to veľmi horlivá a misijne zapálená členka zboru Trenčín. Bola presvedčená, že našla Mesiáša, svojho Spasiteľa, a radosť z pravdy i láska ku Kristovi ju zaviedli k neteri a synovcovi Schreiberovým do Trnavy. Bola si vedomá, že našla cestu spasenia a Baránka Božieho, ktorý sníma hriechy sveta. Toto jej svedectvo zaujalo obidvoch Schreiberovcov natoľko, že požiadali o biblické hodiny a v r. 1933 ich spolu s br. Polachom pokrstil br. Gehan v Bratislave.

<<< Na obr. vľavo je br. Schreiber s br. J. Kabom v 1938.

Takto vznikla malá, ale veľmi živá a horlivá 3-členná skupina. Požehnané sobotné chvíle trávili pri Božom slove vždy až do večera. Zúčastňovali sa na nich aj priateľky p. Hustáková, Hájeková a Horová. More >