Posts tagged adventisti siedmeho dňa

Tell The World – Povedz to svetu (film)

..

Už ste si položili otázky:

  • Ako môže skupina jednoduchých farmárov roznietiť oheň, ktorý stále horí v srdciach takmer 20 miliónov ľudí v 208 krajinách?
  • Ako môže jednoduché nevzdelané dievča napísať o zdravotných princípoch, ktoré dnes prinášajú uzdravenie miliónom pacientov každý rok prostredníctvom globálnej siete nemocníc a kliník?
  • Ako je možné, že obyčajná škola uprostred ničoho vygeneruje vzdelávaciu sieť, ktorá dnes vyučuje 1,8 milióna študentov? More >

Adventisti siedmeho dňa – KTO SME

Stretávate nás všade tam, kde sa ľudia zvyčajne stretávajú. Na zastávke, v autobuse, na ulici, v obchode, v montážnej hale, v úrade či ordinácii. Radosti a starosti patria do nášho života podobne ako do vášho. Aj my zostávame v čase smútku a bolesti len veľmi ťažko „nad vecou“. Ako kohokoľvek iného, aj nás ovplyvňuje zrýchlené tempo doby. Na živobytie si zarábame prácou, ale naše schopnosti a zdroje životnej sily majú svoje hranice. Ani nám sa choroby nevyhýbajú, hoci niektoré lekárske štúdie dokazujú, že žijeme More >