Posts tagged adventisti Piešťany

Nová webka skupiny Piešťany

Skupina Piešťany má novú webku

piestany.casd.sk

na ktorej odteraz nájdete aktuálne správy o jej činnosti.
Webmasterka: ses. Edita Karabová

 

 

Skupina CASD Piešťany v novom

Skupina Piešťany sa od 1.8.2013 stretáva v nových priestoroch – v Centre Zrnko. Miestnosť modlitebne je krásna slnečná, celá presklená stena je otočená do miestneho parku, takže sa môžete kochať v kráse Božieho stvorenia.

Inak je tam dobre ako vždy – v skupinke vládne príjemná atmosféra, deťúrence sa môžu vyšantiť vonku na dvore a zahanbiť sa nedali ani počas bohoslužby, keď sa živo zapojili do debaty o neposlušnej Mare, ktorej príbeh sme si doobeda premietli. Dokonca tam majú aj vynikajúcu imitátorku nahnevaného leva 🙂 More >

Skupina Piešťany od 1.8.2013 v nových priestoroch

Skupina Piešťany sa bude od 1.8.2013 v sobotu stretávať v nových priestoroch:

Zrnko
Zavretý kút 113
921 01 Piešťany

Je to kúsok od železničnej stanice.

obrázok: (c) Google maps

Skupina Piešťany – zmena adresy!

Skupina CASD Piešťany sa momentálne stretáva na Štefánikovej ul. 13, nad kaderníctvom Glamour. Parkovať sa dá vo dvore i na ulici. Všetci členovia ďakujú za modlitby ohľadne jej pôsobenia i priestorov na stretávanie.

Prajeme jej Božie požehnanie a keby ste ich chceli navštíviť, budete srdečne vítaní :-).

 

1.1.2013 vznikla skupina CASD Piešťany

Od 1.1.2013 začína fungovať skupina Piešťany, ktorá sa bude schádzať v priestoroch Apoštolskej cirkvi na Potočnej 15.

Takpovediac hlavnými zakladajúcimi členmi sú rodiny Kernových a Karabových. Hoci z trnavského zboru títo členovia ubudnú, tešíme sa, že ľudia túžiaci po Božom slove môžu počuť adventné posolstvo už aj v tomto kúpeľnom meste.

V zbore bude fungovať

  • sobotná škola od 9:00 a
  • kázeň bude nasledovať o 10:15.
  • Poobede bude pobožnosť o 13:30.

Skupinu Piešťany budú navštevovať vysvätení kazatelia CASD ako aj laickí kazatelia z trnavského zboru a k nemu pridružených skupín (Nitra, Sereď).

Prajeme im veľa Božieho požehnania a radosti v Božom diele :-).