Posts tagged 95 téz

31.10.2017: 500. výročie reformácie

Martin Luther (1483–1546) sa postavil proti kupčeniu s Božou milosťou a 31.10.1517 pribil na dvere kostola vo Wittenbergu 95 téz proti predaju odpustkom. Viac o Lutherovi a dejinách reformácie si môžete prečítať TU a tiež v 7. a 8. kapitole knihy E. Gould Whiteovej_Veľký spor vekov.

Ako je to s vierou a skutkami? Môžeme si spasenie kúpiť, prípadne zaslúžiť? Prečítajte si príhovor Douga Batchelora pod názvom Abrahámova viera (prípadne si ho v angličtine pozrite TU – 58:29, dajú sa zapnúť anglické titulky): More >

31.10.2016 Svetový deň reformácie

Svetový deň reformácie je spomienka na deň, keď augustiánsky mních Martin Luther (1483 – 1546) pribil v roku 1517 na dvere kostola vo Wittenbergu svojich „95 téz“, tiež známych ako „Výpovede proti odpustkom“.

Podstatou reformácie bol návrat k Božiemu slovu, náprava chýb a očistenie cirkvi.

Prečítajte si o Lutherovi 7. kapitolu na str. 62 TU.