Nie náhodou
tu dnes stojím.
Nie náhodou
si stvoril svet
a v ňom i mňa.

A ak láska
znie sprofanovane
mám chuť stotožniť Ťa s nádejou,
ktorá dáva nový dych,
svit rána,
otvorenie očí,
istotu a cieľ.

Až potiaľto
si ma viedol, Hospodin
a odteraz
sa Ťa budem držať
hoci aspoň za rukáv!
Už sa Ti nechcem stratiť
a blúdiť.

Hra na schovávačku
raz končí,
keď človek vyrastie.
Vyrástol som do poznania
že som nájdený
a keď raz zmizne
skrýša
hriechu
uvidím hľadajúceho Boha
tvárou v tvár!

Foto: www.pixabay.com