Toto je svet môjho otca (This is My Father’s World) je dobre známa kresťanská pieseň – u nás ju poznáme pod názvom „Boh tvorcom sveta je“.

Jej text, vlastne báseň, napísal newyorský kazateľ a spisovateľ Maltbie Davenport Babcock (1858-1901). Vyšiel až po jeho smrti – zomrel ako 42-ročný v roku 1901 – v zbierke jeho diel pod názvom Thoughts for Every-Day Living.

O 14 rokov neskôr, v roku 1915,  zhudobnil jeho text Franklin L. Sheppard. Bol to Babcockov priateľ, ktorý zjavne nechcel pútať pozornosť na seba a preto sa podpísal len iniciálkami S.F.L. Použil vraj tradičný anglický nápev, ktorý sa ako dieťa naučil od svojej matky.

Ako báseň vznikla? Keď Babcock býval v Lockporte, často chodieval na prechádzky na niagarské úbočia. Kochal sa v panoramatickom výhľade na severnú časť štátu New York a jazero Ontário. Dovidel na farmy, sady, jazero… Svojej manželke vravieval:  „Idem von, pozerať sa na svet môjho Otca.“ Celá báseň má šestnásť 4-riadkových slôh. Sheppard si vybral len tri a pieseň nazval „Terra Beata“, čo je po latinsky „požehnaná zem“. V biblických odkazoch k pôvodnej básni bol Žalm 33,5: „Miluje spravodlivosť a právo. Hospodinova milosť napĺňa zem“ a Žalm 50,12 „… veď môj je svet so všetkým, čo je v ňom.“

© Cirkev adventistov siedmeho dňa

Inštrumentálna skladba

..

 

A toto je preklad anglického originálu (neveršovaný):

1. Toto je svet môjho Otca.
V deň svojho zázračného zrodu
jasné šíky žiarivých hviezd
spievali v nebeskej radosti.

2. Toto je svet môjho Otca.
A mojim načúvajúcim ušiam
spieva celá príroda a okolo mňa zuní
nebeská hudba.

3. Toto je svet môjho Otca.
Oddávam sa myšlienke,
že zázraky skál a stromov, oblohy a morí
stvorila jeho ruka.

4. Toto je svet môjho Otca.
Vtáci švitoria,
ranný úsvit, biela ľalia
velebia svojho Stvoriteľa.

5. Toto je svet môjho Otca.
On žiari vo všetkom peknom.
Počujem ho ísť šuštiacou trávou,
prihovára sa mi všade.

6. Toto je svet môjho Otca.
Zo svojho večného trónu
dáva pozor, keď spím
a nie som sám.

7. Toto je svet môjho Otca.
Vo sne vidím jeho tvár.
otváram oči a radostne prekvapený
volám: „Hospodin je na tomto mieste.“

8. Toto je svet môjho Otca.
Osamelý kráčam po púšti.
V horiacom kre môjmu žasnúcemu oku
Boh oznamuje svoju slávu.

9. Toto je svet môjho Otca.
Medzi ponurými vrchmi,
trhajúcimi sa skalami a otrasmi zeme
počujem tichý hlások.

10. Toto je svet môjho Otca.
Zo žiarivých nebeských nádvorí,
prišiel Milovaný, jeho jediný Syn,
záruka nesmrteľnej lásky.

11. Toto je svet môjho Otca.
Teraz bližšie spätý s nebom,
lebo drahá je Bohu zem, po ktorej šiel Kristus,
je to svätá zem.

12. Toto je svet môjho Otca.
Jeho láska mi plní hruď,
som zmierený, som jeho dieťa,
moja duša našla jeho pokoj.

13. Toto je svet môjho Otca.
Ako pútnik sa možno túlam,
Nech je môj údel hocaký, nezáleží na ňom,
moje srdce je stále doma.

14. Toto je svet môjho Otca.
Kiež nikdy nezabudnem
že hoci sa zlo často javí také silné,
Boh je predsa len vládcom.

15. Toto je svet môjho Otca.
Boj sa ešte neskončil.
Ježiš, ktorý zomrel bude uspokojený,
a Zem a nebo budú jedno.

16. Toto je svet môjho Otca.
Vari by malo moje srdce  smútiť?
Pán je Kráľ — nech nebesia zvučia
Boh vládne – raduj sa Zem.

Táto pieseň existuje v mnohých verziách, mne osobe sa najviac páči verzia v podaní Alli Rogers alebo Amy Grant:

..

Ellen Gould Whiteová napísala vo svojej knihe Cesta ku Kristovi toto:

„Na každom rozvíjajúcom sa púčiku či steble trávy je napísané: „Boh je láska“. Pôvabní a ľubozvuční vtáci v povetrí, voňavé, jemne sfarbené kvety vo svojej dokonalosti, mohutné lesné stromy s bujným sviežozeleným lístím – to všetko svedčí o nežnej starostlivosti nášho nebeského Otca a o jeho túžbe po šťastí svojich detí.“

V prírode nachádzame pokoj, odpočinok, i sám Kristus sa do nej často utiekal počas svojho pobytu na zemi, aby mal na modlitbe spoločenstvo so svojím (a naším) Otcom.

„Otvorenú mal aj veľkú knižnicu Božieho stvorenia. Ten, ktorý pred svojím vtelením stvoril všetky veci, zaujímal sa teraz o to, čo sám vlastnoručne napísal na zem, more a oblohu. Bez akejkoľvek hriešnej záťaže svetských prístupov zbieral zásoby hlbokého poznania z prírody. Skúmal život rastlín, zvierat i život človeka. Od útlej mladosti sledoval jediný cieľ: žiť pre blaho iných. Zdroje videl v prírode; pri skúmaní života rastlín a zvierat nachádzal nové východiská a možnosti. Z toho, čo videl, snažil sa stále odvodiť príklady na objasnenie Božích životodarných výrokov. Podobenstvá, ktorými za svojho pôsobenia tak rád spríkladňoval svoje naučenia o pravde, svedčia o tom, ako pohotovo vnímal vplyvy prírody a ako získaval duchovné poznanie z každodenného života.“ (E. G. Whiteová – Túžba vekov)

Ktosi napísal:

Mám miesto nádherné od sveta vzdialené,
kde Boh mi dáva pokoj svoj.
Tieň lesa, krása dňa celou dušou preniká
a viem, že Pán je priateľ môj.

Keď kráčam prírodou, chválim Ho modlitbou
a v nej mu svoju starosť dám.
Tam moje trápenie priateľ môj zaženie
a v nový deň odvahu ísť mám.

Zdroje:

  • http://www.lectionary.org/HymnStories/This%20Is%20My%20Father%27s%20World.htm
  • http://hymnswelove.blogspot.sk/2012/03/story-behind-this-is-my-fathers-world.html
  • http://biologos.org/blog/this-is-my-fathers-world
  • http://articles.ochristian.com/article6069.shtml
  • http://www.gbod.org/resources/history-of-hymns-this-is-my-fathers-world
  • http://www.internetmonk.com/archive/a-favorite-hymn-this-is-my-fathers-world
  • https://suite.io/tel-asiado/t5b23x
  • Ellen Gould Whiteová: Cesta ku Kristovi. Praha, Advent 1992. S. 7.
  • Ellen Gould Whiteová: Túžba vekov. Vrútky, Advent Orion 1994. S. 40.