A keď si vypýtal svetlo, skočil do vnútra a trasúc sa padol pred Pavla a Sílasa a vyvedúc ich von povedal: Pánovia, čo mám činiť, aby som bol spasený? A oni povedali: Uver v Pána Ježiša Krista a budeš spasený ty aj tvoj dom. Skutky 16:29-31

Stretli ste sa už nespravodlivosťou? Ako ste reagovali? Nadávali? Ľahostajne mávli rukou? Alebo ste nepovedali nič, len Vás to vnútri hnevalo?

Ak si prečítate ten príbeh zo 16. kapitoly Skutkov, zistíte, že je tiež o nespravodlivosti.Pavel zo Sílasom sa dostanú do väzenia za to, že kážu o Ježišovi Kristovi. Dokonca ich predtým aj zbijú. Ako by ste reagovali na ich mieste? Šomrali, nadávali, alebo sa sťažovali na Súde pre ľudské práva? A viete, ako reagovali oni? Prečítajte si.

Nie, kresťanstvo naozaj nie je tom, aby ste na sebe nechali „drevo rúbať“. Ale aby  ste sa na udalosti či ľudí okolo vedeli pozrieť z „Božej perspektívy“. To pochopil aj ten žalárnik z nášho príbehu, preto tá otázka: „Čo mám robiť, aby som bol spasený?“.

Vždy je to pre mňa zázrak, keď sa ľudia rozhodnú nasledovať Ježiša Krista. Prečo? V dnešnom svete sa dá v pohode žiť bez Boha. Vyštudovať školu, spraviť kariéru či zarobiť peniaze. A predsa sa nájdu ľudia, ktorí pochopia, že to najpodstatnejšie nie sú peniaze, kariéra či iné veľakrát dobré či užitočné veci. Podobný „blázni“ ako apoštol Pavol: “ My kážeme ukrižovaného Krista, Židom pohoršenie a Grékom bláznovstvo.“ Ešte stále sa nájdu ľudia, ktorí sa rozhodnú nasledovať Ježiša Krista, „Božiu moc a Božiu múdrosť.“.

Ak chcete takých ľudí vidieť, tak príďte v piatok 17. septembra 2010 o 18:00h na Kapitulskú č. 23.

Krstiť sa budú: Peťka Čižniarová, Janka Šimúnková, Barborka Dubovská a Peťo Šimúnek.

Ten, kto uverí a pokrstí sa, bude spasený. Mar 16,16.