Krst sa uskutočnil v piatok 25. 4. 2014 v priestoroch nitrianskeho hotela River. Krstila sa Erika Fuleová.

Úvodnú pobožnosť o 15,00 hod. s kázaním doplnili  piesne, dve básne a krstný sľub (vyznanie viery). Potom sme sa z priestorov nitrianskej skupiny CASD na kalvínskej fare presunuli do hotela River, kde bol od 16:00 na hodinku prenajatý detský bazén. Obrad krstu vykonal brat kazateľ Samuel Ondrušek.

Po krste sme sa opäť presunuli do zborových priestorov, kde nás čakalo spoločné zdravé občerstvenie.

Spolu s nebesiami sa tešíme z našej novej sestry a srdečne ju vítame v našej duchovnej rodine v Nitre :-).

(Pavol Barát)